Bølgeblikk

Top

Tønsberg sykehus

Vunnet konkurranse med prosjektgruppen CURA, der Bølgeblikk sammen med LINK Arkitektur og Henning Larsen Architects i dag prosjekterer på Tønsberg sykehus. 

Sykehuset er et stort og nyskapende prosjekt, på ca. 43 000 m2 brutto. Prosjektet skal gjennomføres som modulbygg med 50% raskere prosjektering og 20% redusert kostnad. Prosjektet er det første i sitt slag både mht til industrialiserings metode og prosjekteringsmetode i sin kontraktsform. BIM vil være sentralt, og prosjektet har mål om klassifiseringen BREEAM Excellent og passivhus. 

Sykehuset vil inneholde an avdeling for psykiatri på ca. 12 000 m2, somatikk på ca. 12 000 m2, samt et akuttmottak. Somatisk avdeling vil romme sengeposter, postkontor, hotell, nytt beredskapssenter, barn og ungdomssenter, intensivavdeling for nyfødte, poliklinikk, avfallshåndtering og helikopterlandingsplass. Psykiatrisk avdeling vil overta enhetene som er i de eksisterende bygningene på sykehusområdet på Granlibakken. Det vil være ca. 50 sengeposter og 64 rom. 

Bølgeblikk skal følge prosjektet til det står ferdig. Planlagt byggestart for det nye sykehuset er høsten 2017., og fullføring i slutten av 2020. 

 

Neste prosjekt