Bølgeblikk

Top

Søndre Modum ungdomsskole

Skolen er en tre-parallell ungdomsskole i tre etasjer og omfatter rehabilitering og ombygging av Søndre Modum ungdomsskole, samt tilbygg som skal romme både ungdomshus og spesialrom for skolen.

Skolens ulike undervisningstrinn er utformet med fleksible rom med elevtilpasset undervisning. Eksisterende bygning rommer i hovedsak undervisningsarealer og administrasjon. Gymsalen er rehabilitert og ligger midt i bygget med klasserom liggende rundt på alle sider der felles korridor skiller de to funskjonene. 

Neste prosjekt