Bølgeblikk

Top

Sentrum Videregående Skole / Kongsvinger bibliotek

Prosjektet ble vunnet sammen med Lille Frøen arkitektkontor as.

Skole og bibliotek er plassert inntil eksisterende Sentralskole.

Sentralskolen er en integrert del av det nye skoleanlegget. Den vernede bygningsmassen er opprettholdt.

Neste prosjekt