Bølgeblikk

Top

RAMMEAVTALER med flere av landets Helseforetak

Bølgeblikk har fått rammeavtale med flere av landets Helseforetak.

Bølgeblikk har høy kompetanse på moderne somatiske sykehus og psykitaribygg. Med denne kompetansen har vi fått rammeavtale med bl.a. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF, Helse Bergen HF, Oslo Universitetssykehus HF, Akershus Universitetssykehus HF, Sunnaas Sykehus HF og Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Vestfold HF og Vestre Viken HF

Neste prosjekt