Bølgeblikk

Top

Økern sykehjem

Økern sykehjem består av to bygninger som utgjør to uavhengige sykehjem. Den eldste delen er fra 50-tallet og er tidligere rehabilitert. Hovedbygget fra 70-tallet er på fire etasjer og har sammenmed kjeller og teknisk rom på taket et areal på totalt 10 000 m2. Det er dette bygget som nå er rehabilitert. Hovedbygget på Økern sykehjem skal brukes som erstatningshjem når andre sykehjem i Oslo skal rehabiliteres.
 

Neste prosjekt