Bølgeblikk

Top

Mulighetsstudie KKE

Bølgeblikk arbeider for tiden med en mulighetsstudie for KKE, der 2-4 tometeområder skal vurderes til helse- og omsorgsformål. Det skal utredes 262 omsorgsplasser med dag- og aktivitetssentra fordelt på primært 1 eller 2, sekundært 3 tomter.

I første byggetrinn er det estimert at 42 omsorgsplasser med dagsenter skal ferdigstilles i 2020/2021.

Neste prosjekt