Bølgeblikk

Top

Høvik skole

Skolens ulike undervisningstrinn er utformet med fleksible rom i to plan rundt et felles torg. I tilknytning til torget er det avsatt egne spesialundervisningsområder.

Torget benyttes både som undervisningsområde og sosial arena for skolens ulike brukere. Etter skoletid brukes torgarealet som et felles samlingspunkt for kommunens øvrige innbyggere etter behov.

Neste prosjekt