Bølgeblikk

Top

Bodø VGS

Bygget er utviklet basert på forutsetninger om at det skal presentere Bodø VGS som et helhetlig anlegg med et komplett studietilbud for videregående opplæring.  Det har vært en ambisjon at bygget ved sin form og sitt utrykk skal kunne representere alle studieretningene ved skolen.

Bygget er som hovedgrep formet i en vinkel der formen har en klart definert ytre og en indre sone. Den ytre sonen definerer undervisningsrom både ute og inne mens den indre sonen definerer kommunikasjonsområde for sosialkontakt mellom elever på de ulike studieretningene og er på mange måter et stort visningsvindu for skolen mot byen og vise versa. Bygget er prosjektert i samarbeid 50/50 med Arkitektkontoret Kvadrat AS.

Neste prosjekt