Nye Rikshospitalet på Gaustad

Vi er stolte av å meddele at vi nylig har vunnet et nytt sykehusprosjekt, denne gangen på Gaustad. Når vi lykkes med dette blir det Nye Rikshospitalet ikke bare et bygg, men fremtidsrettet og tilpasset moderne sykehusdrift! Sammen med Multiconsult, LINK Arkitektur, Fabel Arkitekter og Erichsen & Horgen skal vi realisere nye Rikshospitalet på Gaustad.  Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 27. november oppstart av forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen og Multiconsult signerte i august prosjekteringskontrakten som omfatter forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. I avtalen ligger også opsjon på detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Fra august er det arbeidet med forberedende aktiviteter i hovedsak knyttet til revidert planforslag i reguleringssaken.

BØLGEBLIKK har, gjennom Tønsberg sykehus, Nye Drammen sykehus og flere rammeavtaler med ulike Helseforetak i Norge, opparbeidet seg en unik kompetanse på sykehusprosjektering. Vi ser frem til et spennende og fruktbart samarbeid med våre samarbeidspartnere, byggherre, ansatte og brukere. Vi vil videreutvikle det underlaget som foreligger og stiller med våre fremste arkitekter på sykehusprosjektering for å levere et flott, moderne og funksjonelt sykehus.

Terje W Aaneland, daglig leder i BØLGEBLIKK.

Bildet viser situasjonen slik den er i dag. Store og spennende utfordringer venter på oss og som vi med glede vil gripe fatt i!

Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale funksjoner samles i et regionsykehus, og med lokalsykehusfunksjoner for enkelte bydeler.

Videreutviklingen av Rikshospitalet er planlagt med et bruttoareal på ca. 140.000 m2, inklusive universitetsareal og erstatningsareal for bygg som rives.  Godkjent styringsramme for nytt sykehus er ca. 15,4 mrd. kroner.