Nye Rikshospitalet på Gaustad

Sammen med Multiconsult, LINK Arkitektur, Fabel Arkitekter og Erichsen & Horgen skal vi realisere nye Rikshospitalet på Gaustad. Vi er stolte av å være med i dette teamet! Når det står ferdig blir det nye sykehuset ikke bare et bygg, men fremtidsrettet og tilpasset moderne sykehusdrift! Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 27. november oppstart av forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen og Multiconsult signerte i august prosjekteringskontrakten som omfatter forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. I avtalen ligger også opsjon på detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Fra august er det arbeidet med forberedende aktiviteter i hovedsak knyttet til revidert planforslag i reguleringssaken.

Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale funksjoner samles i et regionsykehus, og med lokalsykehusfunksjoner for enkelte bydeler.

Videreutviklingen av Rikshospitalet er planlagt med et bruttoareal på ca. 140.000 m2, inklusive universitetsareal og erstatningsareal for bygg som rives.  Godkjent styringsramme for nytt sykehus er ca. 15,4 mrd. kroner.

BØLGEBLIKK har, gjennom Tønsberg sykehus, Nye Drammen sykehus og flere rammeavtaler med ulike Helseforetak i Norge, opparbeidet seg en unik kompetanse på sykehusprosjektering. Vi ser frem til et spennende og fruktbart samarbeid med våre samarbeidspartnere, byggherre, ansatte og brukere. Vi vil videreutvikle det underlaget som foreligger og stiller med våre fremste arkitekter på sykehusprosjektering for å levere et flott, moderne og funksjonelt sykehus.

Terje W Aaneland, daglig leder i BØLGEBLIKK.