Nye Rikshospitalet på Gaustad

Vi er stolte av å meddele at vi nylig har vunnet et nytt sykehusprosjekt, denne gangen på Gaustad. Når vi lykkes med dette blir det Nye Rikshospitalet ikke bare et bygg, men fremtidsrettet og tilpasset moderne sykehusdrift! Sammen med Multiconsult, LINK Arkitektur, Fabel Arkitekter og Erichsen & Horgen skal vi realisere nye Rikshospitalet på Gaustad. 
Bildet viser situasjonen slik den er i dag. Store og spennende utfordringer venter på oss og som vi med glede vil gripe fatt i!

Sykehuset vil bestå av ca. 140.000 m2 regional- og nasjonal spesialisthelsetjeneste, og samtidig ha ansvar for lokale sykehusfunksjoner. Prosjektet har en anslått prosjektkostnad på ca 15,1 MRDNOK. Anlegget skal stå klart til bruk i 2030, og første spadestikk tas i 2023.