Biri omsorgssenter

Vi vant designkonkurransen i samspill med Topic og Betonmast entreprenører. Omsorgssenteret på Biri er et sammenhengende og lett identifiserbart bygningsvolum med karismatisk karakter. Kafébygget, eller Storstuen, står sentralt i bygget og er en invitasjon til befolkningen på Biri om å komme på besøk, og for eksempel nyte en god lunsj i hyggelige omgivelser. Det arkitektoniske konseptet er utarbeidet med hensyn til Storstuen, uterommene og et ønske om å skape en hyggelig relasjon til nabobygningene.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Gjøvik kommune
 • Bruttoareal
  5 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 190 MNOK
 • Ferdigstilt
  2020

Biri Omsorgssenter er et passivhus og prosjekters i massivtre. Energi og oppvarming skal være fonybar. Omsorgssenteret er på ca 5 500 m2 og skal bygges med 16 sykehjemsplasser og 16 plasser i bokollektiv, tilpasset personer med demens og fordelt på fire enheter à 8 plasser. Videre skal det være et offentlig areal bestående av vestibyle, kafé, trimrom, dagsenterlokaler, lokaler til frisør og fotpleier og møtelokaler. Videre skal det være base for hjemmebaserte tjenester. Omsorgssenteret vil ha et personale fordelt på ca 120 personer, med heldøgns drift. Et sentralt og samlende fellesrom er Biris nye møtested

«Bare takkonstruksjonen i kafédelen er spektakulær. Det er et utfordrende bygg å jobbe med. Massivtre gjør også at det blir en triveligere byggeplass. Det har mye å si for arbeidsmiljøet også.»

Beboerne i det nye omsorgssenteret skal ha mulighet til å være en del av lokalsamfunnet og på den måten stimulere til kognitiv og fysisk aktivitet. Vi har lagt særlig vekt på gode boforhold, varierte og hyggelige uterom og muligheter til å være alene eller sammen med andre. Det er lagt opp til at trafikk og biler ikke skal sette preg på uterommene.

Utomhusplan som viser sansehagene, plassering og kobling mellom eksisterende og de nye byggene.