Bølgeblikk

LEDIGE STILLINGER

VI SØKER Sivilarkitekt(er) med minimum 1 - 3 års erfaring, hovedsakelig med erfaring fra helse- og skoleprosjektering. Vi prosjekterer primært på ArchiCAD. 

Kontakt: Nils Petter Haugland, mob. 924 56 270 eller
Terje W Aaneland, mob. 920 17 528 
Søknad sendes til: nils.petter.haugland@boelgeblikk.no