Prosjekt

Tønsberg sykehus, Psykisk helsevern

Sykehuset i Vestfold tildelte CURA-gruppen (bestående av Bølgeblikk, Link og Henning Larsen) oppgaven med å optimalisere skisseprosjektet og utforme forprosjekt for nytt somatikkbygg og nytt psykisk helsevern ved Tønsberg Sykehus. Prosjekteringsgruppen, som også besto av Multiconsult, Hjellnes ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Kontoret

Om oss

Bølgeblikk arkitekter, tidligere Ottar Arkitekter ble etablert i 1982. Vi holder til ved Bislett i Oslo og teller 30 engasjerte medarbeidere.

Prosjekt

Bekkestua barneskole

Skolen prosjekteres for 1-7 trinn 4-parallell barneskole på ca 10.000 m2 og skal romme 860 elever. Generaliteten legger til rette for et fleksibelt skoleanlegg som kan endres i takt med fremtidens læreplaner og teknologiske utvikling. Anlegget er utformet innenfor klart definerte bygningsvolumer s...
Flere prosjekter
Se alle prosjekter