Bølgeblikk

Top

Nylig vunnet: Nytt Vestre Viken Sykehus

Vestre Viken helseforetak har tildelt oppgaven med å utføre konseptfase og skisseprosjekt for nytt sykehus i Drammen til prosjektgruppen «Cura». Prosjektgruppen «Cura» består av arkitektselskapene Henning Larsen Architects, LINK arkitektur, Bølgeblikk arkitekter, samt rådgiverselskapene Multiconsult, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen. Kontrakten gjelder fagområder knyttet til store og kompliserte bygg, det vil si arkitektur, landskapsarkitektur og alle rådgivende ingeniørfag.  Prosjektgruppen skal utarbeide komplett skisseprosjekt for hele sykehuset, med tilhørende uteområder, veier, plasser og parkering. Samtidig skal også infrastruktur til og fra sykehuset utredes. Arbeidet skal bygges videre på foreliggende utviklingsplan og idéfaserapport for et nytt Vestre Viken sykehus, og innenfor de rammene som er fastlagt når det gjelder bruttoarealer og kostnader. 

Neste prosjekt