Bølgeblikk

Top

BØLGEBLIKK har vunnet NYTT SYKEHUS I DRAMMEN.

Bølgeblikk har, sammen med Link og Ratio vunnet Nytt sykehus i Drammen. Etter en lang konkurranse med forhandlinger ble det endelig vedtatt at vi hadde den beste kompetansen og tilbud. Sykehuset med psykiatri skal bygges på Brakrøya tett ved Drammen sentrum. Hele komplekset er på ca 121.000 m2 med en kostnadsramme på 8,6 milliarder NOK. Vi skal gjennomføre forprosjektet i 2018 og har opsjon på detaljering og gjennomføring frem til ferdigstillelse i 2024/25. Tidligere har vi også, sammen med Link, gjennomført skisseprosjektet på sykehuset.

Ledige stillinger

VI SØKER Sivilarkitekt(er) med minimum 1 - 3 års erfaring, hovedsakelig med erfaring fra helse- og skoleprosjektering. Vi prosjekterer primært på ArchiCAD. 

Kontakt: Nils Petter Haugland, mob. 924 56 270 eller
Terje W Aaneland, mob. 920 17 528 
Søknad sendes til: 
jobb@boelgeblikk.no


Prosjekter

Alle prosjekter


Kontor

Rosenborggata 19 A (1.etg), 0356 Oslo
Postboks 5933 Majorstuen, 0308 Oslo
T 22 12 12 50   F 22 60 41 70   E post@boelgeblikk.no
Org.nr. 939 97 5012 MVA

Kontorlandskapet

Bølgeblikk arkitekter, tidligere Ottar Arkitekter ble etablert i 1982. Vi holder til ved Bislett i Oslo og teller 20 engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere hvorav tre partnere.

Kontoret har bred erfaring med særlig kompetanse innen skole-, helse- og omsorgssektoren. Våre prosjekter varierer i størrelse og inkluderer nybygg, ombygg og rehabilitering. Flere av våre prosjekter gjennomføres på bakgrunn av arkitektkonkurranser kontoret har vunnet.
 
Kontoret representeres av en sammensatt arbeidsstokk hva gjelder erfaring og kunnskap. 17 arkitekter og en interiørarkitekt bidrar aktivt i designprosessen.

Vår kredittverdighet til enhver tid: 

https://www.creditinform.com/sigillscriptservice/SigillRatingImages.aspx?compID=YKNxiUTBPNLWE0thGudtFg%3d%3d&imageID=YKNxiUTBPNI%2fAu905M547saJe3epjHFG&countryID=clf659DxvNQ%3d

Prosjektene

Gjennomføringen av komplekse prosjekter krever oversikt, kunnskap og evne til samarbeid. Vi er opptatt av å legge til rette for god dialog med byggherre, brukere og konsulenter. Vår erfaring viser at god samhandling mellom alle involverte parter gir de beste resultatene og et anlegg i tråd med ønsker og behov.

Bølgeblikk arkitekter har fokus på bærekraft som en del av vår designfilosofi. Anleggene skal i tillegg begeistre og inspirere både brukere og eiere. Kravet til bærekraft vil alltid påvirke utformingen av vår arkitektur.

Les mer


Ansatte

Alle ansatte